Renklerin hikayesi var mıdır? Bir edebiyatçıya göre her rengin bir hikayesi vardır. Her yaşam hikayesi bir renkle özdeşleşmiştir. Bundan yola çıkarak şunu söyleyebilir miyiz? Renklerin anlamı var mıdır? Tabi ki …